zaterdag 8 maart 2014

TOURtoDO en de MKB Innovatie Top 100

Het nieuwe logo
"Volgens mij is TOURtoDO een prima kandidaat voor de MKB Innovatie Top 100" meldde onze (nu nog meer :-) gewaardeerde contactpersoon Mira van de Kamer van Koophandel.
Wij? Innovatief?

Innovatie Top 100?
Dus zijn we maar eens op zoek gegaan naar de website van de Innovatie Top 100.
We lazen de koppen: "de grootste en belangrijkste innovatieprijs voor het MKB" en "gesponsord door NRC en Mercedes". Niet de minste namen. We voelden ons vereerd.
Maar nog steeds: wij? Innovatief?
Natuurlijk, we combineren een aantal slimme IT-technieken en zorgen dat onze klanten die eenvoudig kunnen gebruiken.
Maar innovatief?

Innoveren? Wat is dat?
Wat is innoveren? Eigenlijk hebben we daar nooit bij stil gestaan. Dus zijn we maar eens gaan kijken wat dat nu eigenlijk is.
Het onvolprezen Wikipedia weet meer over innoveren.
De definitie van innovatie die ons het meest aanspreekt is die van Buys: "Innovatie is een sprongsgewijze verandering in Product-markt-technologie-combinaties van bestaande (industriële) bedrijven."
Innovatie is daarmee het plakje kaas in de tosti "aanpassen - innoveren - uitvinden", het zit in het midden.

En als je het zo beziet, dan is TOURtoDO inderdaad een innovatie. Want we we hebben gemaakt is een digitale gids die een alternatief is voor een menselijke gids. Let wel: een alternatief, want de digitale en menselijke gids kunnen gewoon naast elkaar bestaan en kunnen en zullen elkaar aanvullen.

Mijn idee, een goed idee!?
In 2013 hebben we deelgenomen aan de startersprijs van "Mijn idee, een goed idee?!" en in het juryrapport stond onder andere:

"TOURtoDO maakt een product toegankelijk dat normaal gesproken voor vele partijen onbereikbaar blijft. De laagdrempelige deelnamekosten en de flexibele uitvoering maken het tot een bijzonder bruikbaar middel voor toeristische, culturele en andere organisaties om gericht aan de gast aan te bieden. De toepassingen zijn zeer uitgebreid en de kansen lijken daarmee vrijwel onbeperkt".

TOURtoDO in kunst- en archeologiemuseum het Valkhof
Wat is de innovatie dan?
De omschrijving in het juryrapport helpt ons ook om te bepalen wat we met TOURtoDO nu eigenlijk "geïnnoveerd" hebben.

Enerzijds hebben we het gebruik van de informatietechnologie die erachter zit sterk vereenvoudigd. (Bijna) iedereen kan nu zelf een "tour" (rondleiding in de breedste zin van het woord) maken.

We "democratiseren" als het ware de mogelijkheid om "zelf een App met dit soort mogelijkheden" te maken. Dus met een technologische innovatie realiseren we een sociale innovatie...

Anderzijds wisten we vanuit onze achtergrond (IT) hoe we de kosten radicaal konden verlagen. Zelfs zo laag dat we een andere innovatie konden gaan toepassen: de business strategie "Free", het "gratis verkopen" van TOURtoDO.
Het gratis boek "Gratis"
Als je meer van "Free" wilt weten dan kun je het boek gratis ophalen (de auteur past zijn eigen strategie toe :-).

Innovaties stapelen
Eigenlijk is TOURtoDO een opeenstapeling van innovaties in de IT en in de bedrijfskunde. Een soort top van de piramide van innovaties.
Maar dat niet alleen. Wij fungeren ook weer als fundament voor de bedrijven die met TOURtoDO weer diensten kunnen aanbieden die daarvoor niet mogelijk waren, bijvoorbeeld omdat het zelf maken te duur of te complex was.

Meedoen?
We zijn er dus trots op dat we, vooralsnog zelfbenoemde :-), innovators zijn.
En we doen graag mee met MKB Innovatie Top 100.
Dus: Mira, bedankt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten