donderdag 23 oktober 2014

Technologierapport: locatiebepaling en nabijheidsdetectie via beacons.

Rapport Beacons

In dit Rapport Beacons gaan we in op de mogelijkheden die beacons bieden voor musea.
Technische referenties treft u aan het einde van dit rapport aan. In dit rapport ligt de focus op de praktische toepasbaarheid.

Wat zijn beacons?
 

Beacons van diverse leveranciers.
De moderne smartphones, zoals de iPhone 5 of hoger en Android apparaten vanaf versie 4.3 en nieuwer, kunnen omgaan met „beacons”.

Beacons zijn kleine apparaatjes die naast of achter objecten kunnen worden geplaatst. Via radiogolven zenden ze een uniek nummer uit dat ontvangen kan worden door een geschikte smartphone of tablet.

Beacons zijn als het ware „binnenhuis satellieten” en de makers van beacons claimen dan ook dat ze dé oplossing zijn voor plaatsbepaling binnenshuis (indoor navigation).
Er zijn verschillende fabrikanten die beacons maken, waaronder Estimote, Nordic, Swirl, GPShopper en Beaconinside. Hoewel Apple de technologie iBeacons heeft genoemd, maken ze zelf geen beacons.

Een beacon bevat een batterij die ongeveer twee jaar meegaat, afhankelijk van de ingestelde zendsterkte. Bij sommige merken kunnen de batterijen worden vervangen, bij andere moet het apparaatje compleet vervangen worden. Er wordt gebruik gemaakt van low energy Bluetooth (BLE). Hiermee blijft het energiegebruik gering voor zowel beacons als voor smartphones.

De basiswerking van alle merken beacons is hetzelfde, met name het unieke nummer (uuid/major/minor) dat een beacon uitzendt. Aan de ontvangende kant (de app) wordt de kracht van het radiosignaal weergegeven (Proximity en RSSI) maar daar is geen standaard voor.


Beacons kosten tussen de €5 tot €40 per stuk.


Toepassingen

Er zijn 2 manieren waarop beacons kunnen worden toegepast: locatiebepaling en nabijheidsdetectie.

Locatiebepaling (indoor navigation)

Door minimaal 3 beacons op te hangen kan de positie van een smartphone tot
op tientallen centimeters nauwkeurig worden bepaald (triangulatie). Dit is goed te vergelijken met GPS navigatie buiten, immers als de plaats van de telefoon bekend is, kun je op basis van een bekende plattegrond acties uitvoeren.

Over deze methode (locatiebepaling) kunnen we kort zijn: op grond van de door ons geraadpleegde bronnen en eigen onderzoek is de beacon- technologie hiervoor te onnauwkeurig. De oorzaken zijn divers maar met name het heen en weer kaatsen van het radiosignaal tegen metaal en beton maakt plaatsbepaling onbetrouwbaar.

Nabijheidsdetectie

Door beacons te plaatsen bij objecten kan een App in een smartphone detecteren dat hij in de buurt van een beacon is en op basis van het unieke nummer dat de beacon uitstraalt kan dan een actie worden uitgevoerd zoals het laten zien van informatie over een object bij dat beacon. De kracht van de radiostraling bepaalt de afstand tot het object. Dit kan zowel binnen- als buitenshuis. In theorie reiken beacons tot 70 meter ver.Met nabijheidsdetectie kunnen redelijke resultaten worden bereikt. De kracht van de radiogolven bepaalt de afstand tot een object. Er dient een kanttekening gemaakt te worden: de technologie is beslist niet nauwkeurig.

Er zijn in de praktijk maar 3 afstanden betrouwbaar te meten: erg dichtbij (tot 20 cm), dichtbij (tot 2 meter) of: ver weg (meer dan 2 meter).
De levensduur van de batterij speelt ook mee, hoe leger de batterij hoe minder krachtig de radiogolven (maar dit geldt gelukkig alleen voor de laatste paar maanden).

Samengevat wil dat zeggen dat als u beacons gaat gebruiken, dit alleen goed zal werken bij objecten die minimaal een meter of 3 van elkaar verwijderd zijn. Dat is niet het enige: de software in de smartphone moet ingesteld kunnen worden. Bijvoorbeeld: op hoeveel meter afstand van een object moet de software reageren?

Een voorbeeld: wanneer u in een zaal één beacon plaatst, moet de smartphone dan reageren bij het betreden van de zaal of juist in de buurt van een object?
En wat als de bezoeker even wegloopt en weer terugloopt, moet de smartphone dan wéér reageren, of juist niet?


Als uw toureditor bovenstaande mogelijkheden niet biedt dan is de kans op succesvolle invoering van beacons klein.Geschikt voor een museum?
De succesvolle toepassing van beacons ligt dus aan de situatie. En om het nog lastiger te maken: alleen de nieuwste generatie tablets en smartphones kan er mee omgaan. Dus als uw museum zelf tablets aan klanten uitleent bent u in staat de beleving van een beacon-tour te sturen. Maar anders bent u afhankelijk van de apparatuur van de bezoeker.


Tenslotte: musea gebruiken vaak Apps om allerlei soorten touren door een museum te faciliteren.Ondersteunt uw „tour-App” leverancier beacons? En met voldoende locatieflexibiliteit? Want u wilt natuurlijk niet dat uw bezoeker straks allerlei Apps moet installeren voor de diverse tours die u aanbiedt.

Er is een bètaversie van TOURtoDO die geschikt is voor het werken met beacons en iBeacons.

Meer weten?
Mail naar info@tourtodo.com.

Bronnen


The Beacon Experiments: Low-Energy Bluetooth Devices in Action

How iBeacons Work for Indoor Location Based Services - Technical Guide and Recommendations

Building an iBeacon iOS App: 5 Key Decisions

Geen opmerkingen:

Een reactie posten